Khanova škola

Od podzimu 2017 můžete moji tvorbu vidět i na Khanově škole! Například řešené úlohy ze státní maturity, nebo desetinná čísla.

Na ubrousek

Krátká videa popularizující a vysvětlující různé fyzikální i společenské jevy a zákonitosti. naubrousek.com

Český česnek z Českého ráje

Společně s Vítkem Brodským natáčíme sérii videí o pěstování česneku na jeho poli v Českém ráji. Český česnek z Českého ráje

MT talks

Série videí o strojovém překladu. Videa jsou v angličtině a jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o metodách, jakými stroje překládají.

video FJFI

Na Jaderce jsem skoro dva roky vyráběl videa o zajímavých zákoutích matematiky, informatiky, chemie o studentském životě na fakultě o samotných fakultních budovách a dalším. videoFJFI