Proč se 0! rovná 1?

Khanova škola: http://cs.khanacademy.org
přijďte se něco naučit!

Proč se nula faktoriál rovná jedné?

O tom, co je faktoriál, jak je definovaný, a proč dává smysl, že je 0! roven jedné.