první absorpční stehy byly vyrobeny z ovčích střev

template

první absorpční stehy byly vyrobeny z ovčích střev

verze pro tisk: https://drive.google.com/open?id=0B1XX57kxVRfNQktld043c0VqMWs

ÚVOD DO CHIRURGIE, Markéta Dušková a kolektiv: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-806-version1-uvod_chirurgie.pdf