Kdy jsou Velikonoce?

O tom, proč jsou Velikonoce každý rok v jiný den, kdo takový systém zavedl, a jak se algoritmicky určí datum velikonoční neděle.

Děkuji MUDr. Lence Čermákové za pomoc při tvorbě scénáře.

This work by Eduard Šubert is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.