Víte, že … 1. ledna 2016 startuje moje nová série videí Na ubrousek?

Víte, že … 1. ledna 2016 startuje moje nová série videí Na ubrousek?
naubrousek.com
vite-ze.eduardsubert.com